Jozef P. zostaje Bogiem lub tymczasowosc wielkosci – rahn

0
fatalny
10
słaby
0
niczego sobie
0
dobry
0
wyśmienity
fatalny słaby niczego sobie dobry wyśmienity