wezbrane wody wszechoceanu poznania – Michał

0
fatalny
0
słaby
2
niczego sobie
0
dobry
2
wyśmienity
fatalny słaby niczego sobie dobry wyśmienity