Złudzenia i rzeczywistość – Kazimiera Iłłakiewiczówna

1
fatalny
2
słaby
2
niczego sobie
2
dobry
5
wyśmienity
fatalny słaby niczego sobie dobry wyśmienity