ludź 2 (chyba człowiek prawdziwy) – Paweł Lang alias LEPiK

0
fatalny
0
słaby
10
niczego sobie
9
dobry
2
wyśmienity
fatalny słaby niczego sobie dobry wyśmienity