Rodziców prawdziwe imiona – Goosfrabba

0
fatalny
0
słaby
0
niczego sobie
5
dobry
3
wyśmienity
fatalny słaby niczego sobie dobry wyśmienity