antologia niedomkniętego balkonu (wstęp) – szklanka.

0
fatalny
0
słaby
0
niczego sobie
0
dobry
10
wyśmienity
fatalny słaby niczego sobie dobry wyśmienity