Li-RYKI wagonu czyli pociąg do właściwych torów (daleki od szaleństwa stwierdzam fakty) /"Chm. w syn. hipnozy"-16./ – Arkadiusz R. Skowron

0
fatalny
0
słaby
0
niczego sobie
0
dobry
2
wyśmienity
fatalny słaby niczego sobie dobry wyśmienity