z pustych dziupli wypisanych kałamarzy – Jarosław Baprawski

1
fatalny
1
słaby
1
niczego sobie
1
dobry
1
wyśmienity
fatalny słaby niczego sobie dobry wyśmienity