powrósła Bereniki – witka

0
fatalny
1
słaby
2
niczego sobie
0
dobry
0
wyśmienity
fatalny słaby niczego sobie dobry wyśmienity