~ DZIERŻAWCA WSZECHŚWIATA – Krzysztof Maria Szarszewski

1
fatalny
0
słaby
0
niczego sobie
2
dobry
0
wyśmienity
fatalny słaby niczego sobie dobry wyśmienity