Literatura

Regulamin Firmy Portretowe >>S. I. Witkiewicz<< (wiersz klasyka)

Witkacy

 
Motto:
Klient musi być zadowolony.
Nieporozumienie wykluczone.
 
Regulamin wydrukowany jest w tym celu, aby oszczędzić firmie
mówienia po wiele razy tych samych rzeczy.
 
#1. Portrety wytwarza firma w następujących rodzajach:
 
1. Typ A - rodzaj stosunkowo najbardziej tzw. "wylizany".
Odpowiedni raczej dla twarzy kobiecych, niż męskich. Wykonanie
"gładkie", z pewnym zatraceniem charakteru na korzyść upiększenia,
względnie zaakcentowania "ładności".
 
2. Typ B - rodzaj bardziej charakterystyczny, jednak bez
cienia karykatury. Robota bardziej kreeskowa niż typ A, z pewnym
podcięciem cech charakterystycznych, co nie wyklucza "ładności"
w portretach kobiecych. Stosunek do modela obiektywny.
 
3. Typ B+d - Spotęgowanie charakteru, graniczące
z pewną karykaturalnością. Głowa większa niż naturalnej wielkości.
Możliwość zachowania w portretach kobiecych "ładności", a nawet
jej spotęgowanie w kierunku pewnego tzw. "demonizmu".
 
4. Typ C, C+Co, Et, C+H, C+Co+Et, itp. _ Typy te
wykonywane przy pomocy C2H5OH, i narkotyków wyższego rzędu - obecnie,
wykluczone. Charakteryzacja modelu subiektywna - spotęgowania
karykaturalne tak formalne, jak psychologiczne nie wykluczone. W
granicy kompozycja abstrakcyjna, czyli tzw. "Czysta Forma".
 
5. Typ D - to samo osiągnięte bez sztucznych środków.
 
6. Typ E i jego kombinacje z poprzednimi rodzajami. Dowolna
interpretacja psychologiczna, według intuicji firmy. Efekt osiągnięty
może być zupełnie równy wynikowi typów A i V - droga, którą się do
niego dochodzi, jest inna, jako też sam sposób wykonania, któy może
być rozmaity, ale nie przekracza nigdy granicy (d). Może być również
kombinacja E+d na żądanie.
T y p E n i e z a w s z e m o ż l i w y d o w y k o n a n i a.
 
7. Typ dziecinny (B+E). Z powodu ruchliwości dzieci czysty
typ B jest przeważnie niemożliwy - wykonanie więcej szkicowe.
W ogóle firma nie zwraca wielkiej uwagi na wykonanie ubrania
i akcesoriów. Kwestia tła należy tylko do firmy - żądania w tym
względzie nie są uwzględniane.
Zależnie od stanu firmy i trudności danej twarzy, portret może
być wykonany w jedno, dwa, trzy do pięciu posiedzeń. Przy dużych
portretach z rękami lub w całej figurze, liczba posiedzeń może dojść
i do dwudziestu. I l o ś ć p o s i e d z e ń n i e p r z e s ą d z a
o d o b r o c i w y t w o r u.
 
#2. Zasadniczą nowością firmy w stosunku do przyjętych zwyczajów jest
możliwość odrzucenia portretu przez klienta, jeśli portret czy pod
względem wykonania, czy podobieństwa nie odpowiada klientowi.
K l i e n t p ł a c i w t e d y 1/3 c e n y, p r z y c z y m
p o r t r e t p r z e c h o d z i n a w ł a s n o ś ć f i r m y.
Klient nie ma prawa żądać zniszczenia portretu. Zasada ta stosuje się
oczywiście tylko do typów: A, B i E, c z y s t y c h, b e z
d o d a t k u d, - to znaczy bez dodatku przesadnej charakterystyki,
czyli do tzw. "typów seryjnych". Zasada ta wprowadzona została dlatego,
że niegdy nie wiadomo, czym kogo zadowolić można. Pożądana jest dokładna
umowa, na tle ściśle określonej decyzji modela co do typu. Album z
"próbkami" (ale nie "bez wartości") jest do obejrzenia w lokalu
firmowym. Gwarancją klienta jest to, że firma we własnym interesie nie
wypuszcza wytworów mogących popsuć jej markę. Może być wypadek, że firma
sama nie uzna swojego wytworu.
 
#3. Wykluczona a b s o l u t n i e jest wszelka krytyka ze strony
klienta. Portret może się klientowi nie podobać, ale firma nie może
dopuścić do najskromniejszych nawet uwag, bez swojego specjalnego
upoważnienia. Gdyby firma pozwoliła sobie na ten luksus: wysłuchiwania
zdań klientów, musiałaby j u ż dawno zwariować. N a t e n
p a r a g r a f k ł a d z i e m y s p e c j a l n y n a c i s k, b o
n a j t r u d n i e j j e s t w s t r z y m a c k l i e n t a o d
z u p e ł n i e z b y t e c z n y c h w y p o w i e d z e ń s i ę.
Portret jest przyjęty, lub odrzucony - tak, lub nie, bez żadnego
umotywowania. Do krytyki należy również konstatowanie podobieństwa,
względnie niepodobieństwa, uwagi co do tła, zakrywanie ręką części
narysowanej twarzy w celu dania do zrozumienia, że to ta część właśnie
się nei podoba, powiedzenie takie jak: "jestem za ładna", czy "Czy ja
jestem taka smutna?", "To nie jestem ja", w ogóle wszystko i to tak pod
względem dodatnim, jak ujemnym. Po namyśle, ewentualnie po poradzeniu
się osób trzecich, klient mówi tak (lub nie) i koniec - po czym
podchodzi (lub nie) do tak zwanego "okienka kasowego", tzn. po prostu
wręcza firmie umówioną sumę. Nerwy firmy, ze względu na niesłychaną
trudność zawodu tejże, muszą być szanowane.
 
#4. Niedozwolone jest pytanie się firmy o jej zdanie o wykonanym
portrecie, jako też wszelkie rozmowy na temat rysunku, znajdującego
się w robocie.
 
#5. Firma zastrzega sobie prawo rysowania bez świadków, o ile to jest
możliwe.
 
#6. Portrety kobiece z obnażonymi szyjami i ramionami są o jedną trzecią
droższe. Każda ręka kosztuje jedną trzecią ceny. Co do portretów z
rękami, lub w całej figurze - umowy specjalne.
 
#7. Portret nie może być oglądany aż do ukończenia.
 
#8. Technika jest mieszaniną węgla, kredek, ołówka i pastelu. Wszelkie
uwagi techniczne są wykluczone, jak również żądanie poprawek.
 
#9. Firma podejmuje się wykonania portretów poza lokalem firmowym
jedynie w wypadkach wyjątkowych (choroba, podeszły wiek itp.),
przy czym musi być gwarantowana firmie skrytka, w której można by
pod kluczem przechowywać nieukończony portret.
 
#10. Klienci są obowiązani zjawiać się punktualnie na seanse, gdyż
czekanie źle wpływa na nastrój firmy i może źle wpłynąć na wykonanie
wytworu.
 
#11. Firma udziela rad co do oprawy i pakowania portretów, ale nie
podejmuje się takowego. Dyskusja nad oprawą wykluczona.
 
#12. Firma zostawia pełną swobodę co do ubioru modela i
s t a n o w c z o n i e z a b i e r a g ł o s u w t e j
s p r a w i e.
 
#13. Firma prosi o uważne przestudiowanie regulaminu. Nie mając żadnej
egzekutywy, liczy na delikatność i dobrą wolę klientów, co do
wypełnienia warunków. Przeczytanie i zgodzenie się na regulamin uważa
się za równoznaczne z z a w a r c i e m u m o w y. Dyskusja nad
regulaminem jest niedopuszczalna.
 
#14. Umowa na raty lub na weksle nie jest wykluczona. Ze względu na
niskie i tak ceny, żądanie ulg nie jest pożądane. Przed zaczęciem
portretu klient płaci jedną trzecią ceny tytułem zadatku.
 
#15. Klient dostarczający firmie portrety, czyli tzw. "agent firmy",
w razie dostarczenia tychże na sumę 1000 zł, dostaje jako premię
portret własny lub żądanej osoby w dowolnym typie.
 
#16. Przesyłanie przez firmę dawnym klientom zawiadomień o jej
przybyciu dodanego miejsca nie ma na celu wymuszania na nich
nowych portretów, tylko ułatwia zamówienia tychże tym znajomym
klientów, którzy na podstawie widzianych prac mieliby ochotę na
coś podobnego.
 
#17. Poleca się klientom nieodwijanie portretób po zawinięciu ich
przez oddział pakowniczy firmy, i oddawanie ich natychmiast do
oprawy, w celu uniknięcia zniszczenia takowych, co się niejednokrotnie
zdarzało.
 
Firma "S. I. Witkiewicz"
 
Cennik
Typ A = 300
Typ B = 250
Typ B+d = 150
Typ E = 150-250
Typ C = bez ceny
Typ D = 100
Typ dziecinny = 150-250
 
Potworny, samotny, zbłąkany łeb
Zatacza koła w bezgwiezdnej przestrzeni
Trawka majowa dziko się zieleni
(Ciężar sumienia jako pyłek strzep)
Uśmiech zaświatów na umarłej twarzy
Płoszy motyle rozwścieczone słońcem.
Wszystko się zdaje swoim własnym końcem
Ostatni punkcik już ledwie się żarzy
Smutek bezdenny
Rozchyla wewnętrzne zasłony
I ukazuje sens życia na zawsze stracony
I uśmiech Nicości zimny i promienny.
 


przysłano: 5 marca 2010

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zgłoś obraźliwą treść

Uzasadnij swoje zgłoszenie.

wpisz wiadomość

współpraca