Literatura

--- Biografia Leopolda Staffa --- (wiersz klasyka)

Staff Leopold


Leopold Staff (1878-1957)

Życiorys:

Leopold Staff urodził się 14 listopada 1878 roku we Lwowie, zmarł 31
maja
1957 roku w Skarżysku-Kamiennej. Był poetą, dramatopisarzem,
tłumaczem. W latach 1897-1901 studiował na Uniwersytecie Lwowskim
prawo, następnie filozofię pod kierunkiem K. Twardowskiego i
romanistykę
na seminarium E. Porębowicza. W okresie studiów należał do
Stowarzyszenia Czytelni Akademickiej, działając w Kółku Literackim wraz z
W. Kozickim, S.A. Mullerem i O. Ortwinem, z którym łączyła go wieloletnia
inspirująca przyjaźń. Brał też udział w redakcji wydawanego w Krakowie
pisma akademickiego "Młodość" (1898-99); w tym okresie zetknął się ze
współczesną literaturą europejską, m.in. z pismami F. Nietzschego - co
odegrało znaczną rolę w kształtowaniu postawy młodego poety. Był
ponadto uczestnikiem zebrań
artystyczno-literackich w domu M. Wolskiej (Płanetnicy).

Edukację pogłębił przez liczne podróże do Włoch oraz roczny pobyt w
Paryżu (1902-03). W latach 1909-1914 redagował w Księgarni Polskiej B.
Połanieckiego bibliotekę Symposion kontynuacją tego wydawnictwa była
redagowana z W. Rzymowskim biblioteczka filozoficzna Panteon). Lata
wojny (1915-18) spędził w Charkowie. Od 1918 mieszkał w Warszawie; w
latach
1920-1921 był współredaktorem m.in. z W. Berentem miesięcznika "Nowy
Przegląd Literatury i Sztuki". Członek PAL od 1933 r., wiceprezes). Okres
okupacji (łącznie z powstaniem), a następnie lata, 1949-1957, spędził w
Warszawie (w czasie tułaczki popowstaniowej przebywał do 1949 w
Pławowicach i Krakowie). Dwukrotny laureat państwowej nagrody literackiej
(1927
i 1951), ponadto nagrody Lwowa (1929) i Warszawy (1938) oraz nagrody
Pen Clubu za całokształt twórczości przekładowej. Doktor h.c. UW (1939) i
UJ (1949), 1948 uczczony jubileuszem 50-lecia twórczości. Pochowany na
warszawskich Powązkach.

Staff bywa nazywany poetą trzech pokoleń, gdyż tworzył w okresie Młodej
Polski, dwudziestolecia międzywojennego, a także w czasach
powojennych.

Twórczość:

1. Nietzscheanizm:

Debiut Staffa przypadł na rok 1901, kiedy to poeta wydał tomik
wierszy "Sny o potędze". Zarówno tytuł jak i zawartość tomiku wskazują,
że duży wpływ w pierwszym okresie twórczości wywarła na Staffa filozofia
nietzscheańska. Z poglądów Nietzschego poeta odrzucił wszystko, co było
niezgodne z etyką chrześcijańską, a więc: indywidualną moralność
("samolubstwo dostojnych
jest stanem świętym" - mówi Nietzsche), pogardę dla litości i altruizmu.
Wierszem programowym tego okresu jest "Kowal",w którym poeta
dowodzi, że najwyższym celem człowieka jest osiągnięcie mocy i poczucia
wewnętrznego ładu. Człowiek nietzscheański jest więc silny, wolny i nie
podlega ogólnie przyjętej moralności, dzięki czemu może żyć w sposób
pełny, zgodny
z głosem swojego wnętrza, swoich "trzewi".

2.Modernizm:

Tomy poetyckie: "Sny o potędze" i "Dzień duszy" (1903) obok
nowatorskich akcentów nietzscheańskich odzwierciedlają typowo
modernistyczną formę i styl. Dominuje nastrój melancholii, pesymizmu,
poczucia niepewności w życiu i zwątpienia w jego sens. Fragmenty opisowe
zbliżają się stylistycznie do impresjonizmu. Przykładem liryki nastrojowej
może być "Deszcz jesienny" z tomu "Dzień duszy". W wierszu tym
przeważa nastrój smutku, przygnębienia jesienną szarugą i szarością, w
jakiej pogrążony jest świat. W tle przesuwają się groby, korowód
żałobników, śmierć, pogrzeb, spopielony dom itp. Wizje te pogłębia
monotonny, jednostajny rytm wiersza, sprawiający wrażenie uderzania
kropel deszczu o szyby.

3.Franciszkanizm:

W późniejszej twórczości Staff stał się piewcą trudu rolnika, życia w
zgodzie
z naturą, znojnej, wytrwałej pracy. Dążenie do harmonii ze światem wyraża
się w pozostawieniu za sobą wszelkich ambicji wielkomiejskich, a
odnalezieniu w prostocie codziennych zajęć sensu egzystencji ludzkiej.
Tematykę tę porusza wiersz o znamiennym tytule "Pokój wsi" z
tomu "Ptakom
niebieskim" (1905). W tym tomie poeta odrzuca programową
młodopolską melancholię, a zwraca się w stronę chrześcijaństwa i filozofii
św. Franciszka z Asyżu, skąd czerpie pokojowe, pogodne rozwiązanie
problematyki zła i cierpienia. Franciszkanizm Staffa ujawnia się też w
tomie "Gałąź
kwitnąca" (1908).

4.Neoklasycyzm:

Równocześnie z ujawnieniem się akcentów franciszkańskich w twórczości
Staffa pojawia się umiłowanie filozofii i poezji klasycznej. Sympatie te są
szczególnie widoczne w tomach "Gałąź kwitnąca" (1908) i "Uśmiechy
godzin" (1910). Znamienny jest cykl "Śladem stopy antycznej"
("Uśmiechy
godzin"), gdzie w pełni widoczna jest tęsknota poety za antycznym
umiarem, prostotą, harmonią, pogodą ducha i równowagą psychiczną. W
ślad za klasycyzmem Staff
opowiada się za wartościami uniwersalnymi i nieprzemijającymi.
Neoklasycyzm w tej poezji przejawia się też w naśladowaniu metrum
antycznego, opowiedzeniu się za zwięzłością i klarownością treści,
rezygnacją z barokowego przepychu na rzecz prostoty i umiaru.

przysłano: 4 czerwca 2009

Staff Leopold

Inne teksty autora

Odys
Staff Leopold
Podwaliny
Staff Leopold
Straszna noc
Staff Leopold
Prometeusz
Staff Leopold
Rzęsa
Staff Leopold
Więc można kochać...
Staff Leopold
Adoracja
Staff Leopold
więcej tekstów »

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zgłoś obraźliwą treść

Uzasadnij swoje zgłoszenie.

wpisz wiadomość

współpraca