Literatura

Judasz (wiersz klasyka)

Jan Kasprowicz

 

 

Czemu mnie ścigasz ?
Gdzież Twoja święta, uwielbiana miłość ?
Ni jednej chwilki wytchnienia!...
Widzę Cię w słońcu!
W chmurach Cię widzę —
we wszystkim, czego się dotknę —
we wszystkim,
na czym źrenice me spoczną,
jeśli się kiedy, idąc straszną drogą,
na tę nadludzką zdobędę odwagę,
by podnieść głowę do góry
ach! i zmęczonej uchylić powieki,
na której cięży
ten ciężar wstydu...
A czyż ja darmo, o dziewczyno,
będę dziś pukał w twoje wrota?
Pokażże mi się w okieneczku,
wszak potaniała dzisiaj cnota!...
Hihihihihi!!!
Mówisz, żem rudy ? Zamknij oczy,
garścią srebrników gust ci zmienię:
rudy nie rudy, byle tylko
A! znak od tego powroza!?
Hihihihihi!!!
Czart to się wczoraj rzucił mi na szyję
i tak mnie słodko połechtał,
aż mi ta krwawa wystąpiła pręga...
 
Szydziszli ze mnie,
żeś taką pomstę wywarł na mej duszy?
Żeś mnie wypędził w świat,
abym się błąkał jak ten pies obity
i zdradzał swoich przyjaciół ?
Nie! ślepiec jestem, po omacku schodzę
z Twojej Golgoty, czepiając się ręką
zbrojnych pachołków, co Ci twarz opluli,
ale to czuję, że nie żar urągań
do obłędu mnie piecze,
tylko bezbrzeżny Twój ból...
Czemuś mnie stworzył, o Panie,
takim nędznikiem ?!
I czemu
po tylu wiekach do uszu mi kładziesz
szum owej zgrai, którą prowadziłem
w cichą, miesięczną noc
pomiędzy krzewy oliwek,
gdzie On upadał zbiedzony
przed szubienicy widziadłem ?
Przyjacielu! przyjacielu!
A co tam chowasz w zanadrzu ?
Masz choćby jeden haust dla przyjaciela,
co cię serdecznie za to pocałuje?
Trzeba mi zalać robaka -
Tak! - nie wiem -
jakaś okropna szaruga,
rycząca rykiem tłuszczy,
która spełniła mord jeruzalemski,
pod dach mnie dzisiaj zagnała
jednego, widzisz, z tych biednych,
z tych niedomyślnych i głupich prostaków,
co w dłoni widzą dłoń,
w całunku całunek!-
Dawnom cię, bracie, nie widział,
aleć ja dobrze pamiętam
twoje oblicze,
twoje przymknięte powieki,
spod których wielki, cichy patrzy smutek
w wielką i cichą głębinę
ludzkiej niedoli...
Tak! dobrze, dobrze pamiętam
na Weroniki widziałem je chustce
w wieńcu cierniowym na skroniach
Piękną masz siostrę!
Chodź w me objęcia
sam ja przybywam — bez tego żołdactwa,
co cię powiodło na tę pustą górę,
pod ten straszliwy krzyż
Nie będęć darmo, o dziewczyno,
pukał dziś w twoje wrota :
pokażże mi się w okieneczku,
już potaniała cnota!
O mój ty bracie luby,
jaką ty siostrę masz!
Takem cię dawno nie widział  -
weź przyjaciela w dom!
Tak! tak! pamiętam te oczy,
na Weroniki chustce
patrzące cicho i smutnie
w cichą i smutną głębinę
tej naszej ludzkiej niedoli
Nie powiedziała, żem rudy
i że mam krwawą na szyi
pręgę wisielca,
tylko siwe przymrużyła
oczęta,
a dziś  żal jej, że jej suknia
pomięta!...
Nie podnoś na mnie tej ręki!
Boję się ― boję
Sam byś się splamił,
gdybyś mi wyciął policzek!...
Wszak ci nie siedzę przed królem Herodem
i trzciny nie mam w dłoni
ani purpury na barkach!
Wszak ci ja nie mam tych oczu,
co spod przymkniętej powieki
patrzą tak smutnie i cicho
w smutną i cichą głębinę
tej naszej ludzkiej niedoli...
Czekaj — nie jestem tchórzem
Czemu ten wicher tak wieje ?
Zaszeleściło coś w krzewach
ktoś mnie potrącił w ramię 
nikogo przecież nie widzę 
A! to ta gałąź oliwna,
na której jeszcze pozostał
i w tym się wietrze kołysze
j stryczek!
Zdjęli Cię z krzyża ?!
Po co przychodzisz do mnie
taki milczący, spokojny,
w tej sukni z białych mgieł,
wlokącej wyrzut i rozpacz ?!
Zabij mnie! zabij!
a tylko mego imienia
na pośmiewisko nie dawaj!
Ze mnie, Judasza
Iskarioty,
swego drogiego nie rób przyjaciela!
Zwij mnie zbrodniarzem i łotrem,
tylko tak nie gardź mną!
Sza!
Nic! nic! to liść zwiędły upadł 
O moje życie!
Któż by się trwożył
szelestu śmierci,
która mu gryzie wynędzniałą duszę ?
Któż by się lękał kamienia,
spadającego w czarną, głuchą przepaść ?
Nalejże mi, karczmareczko,
mocno przepalonej,
a ty, bratku, graj wesoło,
gach u twojej żony!
Zziębłem dygocę  a! zębami dzwonię 
psy mnie obsiadły, kiedym szedł w tę słotę
po zarobiony grosz —
nalejże mi, karczmareczko,
mecno przepalonej -
Jak to ? Srebrników trzydzieści
za głowę tego Człowieka,
który wam w sercu taki przestrach budzi ?
1 spać nie daje
ani spokojnie zasiadać do stołu ?
Który na wasze królestwo
idzie z pożogą Swoich twórczych słów,
mających zniszczyć  świątynię Występku?
Mających na miejscu zdrady
postawić miłość i wierność?
Trzydzieści marnych srebrników
za pocałunek,
ożeń na uściech druha, przyjaciela,
któremu imię  - Chrystus ?!
Arcykapłani!-
W przedsionkach waszej bożnicy
jam się wychował!
Twarzą padałem na ziemię,
kiedy o jutrzni
szedł w cztery strony uśpionego świata
os waszych złotych trąb
i świętych dwanaście pokoleń
wzywał przed arkę przymierza,
przed znaki wieczystej Tory...
Nim jeszcze krwawa ta pręga
na mej się szyi odbiła,
z wargą patrzałem otwartą
w źrenice wasze i usta,
by z nich wyczytać waszą  świętą wolę...
Spełniam ją dzisiaj, tylko więcej płaćcie!
Dajcie mi setkę!...
Jak to ? za dużo ?
Za to, że wczoraj, gdym ukląkł w pustyni
i chciał przebłagać Pana,
aby zdjął ze mnie tę wieczystość hańby,
wicher się zerwał gwałtowny
i przeraźliwym przygłuszył poświstem
moją modlitwę?
Za to, że każdy oddech tego wiatru,
każdy szum jego, każdy jego wiew
i każde łkanie, każde uderzenie
w krzew czy też piasek,
w sosnę czy skałę,
w mgłę albo obłok,
w blask,
w falę jeziora
albo w wybrzeże mórz -
o grzbiet wędrowca lub w tygrysa sierść,
o róg jelenia, czy też w ślepie żubra,
o kłąb padalca
czy o skorupę  ślimaka,
w onoć idące w bezkresową przestrzeń
jasnowidzenie proroka,
czy o tłukącą się w ciasnej okręży
ślepotę ciżby tej,
co pragnie Jego krwi —
za to, że w każdym jęku, w każdym szumie
i w każdym biegu pomsty żądnych wiatrów
i łka, i szumi, i jęczy, i wyje
to szubieniczne: zdrajca! zdrajca! zdrajca! ?
Wiecie.
Nie jestem człekiem, u którego chciwość
i żądza,  zysku rada by ukradkiem
stanąć za tablic Mojżeszowych głazem
i, przechylona ponad ich krawędzią,
rada by zetrzeć niespokojną ręką
znaki przykazań
i na ich miejscu wyryć słowo: pieniądz -
jak wy to dzisiaj czynicie,
tak sobie lekceważąc
ten przyjacielski ust mych pocałunek!
Chcę dziewięćdziesiąt...
Miejcieże litość!
Rodzony ojciec mój
z nędzy popełnił zbrodnię  -
muszę ratować rodzonego ojca!
Tyle go właśnie wybawi od kaźni
i włos jego siwy
nie będzie wstydem okryty!
Co? co? mój ojciec nie żyje?
Od niepamiętnych czasów leży w grobie,
a imię jego wolne jest od plamy?
Któż to wam kazał zaglądać w rejestra-
i tak mnie ubiec i skrzywdzić,
wyszachrowawszy tyle — tyle grosza ?!
Prawda! nie żyje
i nie odwróci gniewnych, smutnych ócz
od swego syna — Judasza!...
A w jakiej wy cenie
macie też starą, biedną moją matkę ?
Czy nie wzruszają was łzy,
które wylewa aż po koniec świata,
że syn jej jedyny
znalazł w swej duszy odwagę,
aby się skalać taką przeohydą ?
Jam go niańczyła tak powie
skąpiłam chleba swym ustom,
by moje dziecko nie zaznało głodu!
Jam mu śpiewała: luli!
Śpij, mój synaczku, śpij!
Matka do serca cię tuli,
chroni od os i żmij -
śpij, mój synaczku, śpij!
A gdy się zbudzisz, mój mały,
znajdziesz rodzynki, migdały -
śpij, mój synaczku, śpij,
matka do serca cię tuli,
luli, mój synku, luli!" -
Arcykapłani!
Serca wy macie kamienne!
Trzy wam opuszczę  -
złóżcie ośmdziesiąt
i siedem - siedem przydatku
za to, że patrzeć muszę
w te dziwne, przymknięte powieki,
na Weroniki chustce,
spod których wielki, straszny patrzy smutek-
w tę wielką, straszną głębinę
mojej i waszej niedoli
i nędzy!...
Jam go w ranną wiodła zorzę,
by jaśniał, jak ona!...
Raczej krzyżne wybierz łoże,
niżby dusza twa o Boże!
miała być splamiona!”
Dajcie pięćdziesiąt!
Jeszcze wam dużo!
Zgoda! czterdzieści i dziewięć 
i pięć  i cztery
Wezmę trzydzieści, bo patrzeć nie mogę,
aby na świecie był ktoś taki biały
i czysty,
kiedy ja duszę mam brudną!
Wezmę trzydzieści, bo patrzeć nie mogę,
by tłum Go w tryumfie wiódł
w bramy świętego miasta
i rzucał Mu palmy!
A to hosanna! - hosanna! - hosanna!
Wezmę trzydzieści, bo patrzeć nie mogę,
aby On zwał się Chrystus, ja zaś  - Judasz!
eby Jego było przeznaczeniem
umrzeć na krzyżu, który po wiek wieków
otoczon będzie czcią,
gdy ja się mam błąkać
po wszystkiej ziemi,
wzgardzon i oplwan,
zdrajca i kłamca
i uwodziciel -
Judasz!
Nalejże mi, karczmareczko,
mocno przepalonej,
a ty, bratku, graj wesoło,
gach u twojej żony
ponoć przyjaciel twój
czy brat! — —
 
Czemu rnnie ścigasz ?
Wczoraj —
lat temu tysiąc, może sto, a może
zaledwie kilka upłynęło godzin,
zdawało mi się, że nadszedł już kres
mych niepokojów...
Utrudzon grzechu nieskończoną drogą,
w dalekiej siadłem krainie,
pod ścianą dojrzałych zbóż.
Zacząłem kłosy rwać
i łuszczyć ziarna pszeniczne,
i sycić głód.
Cisza i spokój
promienistymi oprzędzały siećmi
rozległy, kłośny łan.
Głębie powietrza falowały żarem,
polnych koników ćwierkał rój,
z daleka płynął brzęk kosy
lub tęskny śpiew przodownicy.
I przyszła na mnie zaduma.
kami objąłem kolana
i skroniem schylił ku ziemi,
i zapatrzony w listek sennej trawy,
co się położył na mej twardej nodze,
uchałem brzęku tej kosy
i tego ćwierku szarańczy,
i tego śpiewu żniwiarki.
Od niepamiętnych już czasów
nie miałem chwili
może nie miałem jej nigdy
gdzie by ma dusza
tak zapomniała o swej strasznej nędzy.
Czyżby zaginął ból ?
Czyżbym ja, Judasz
Iskariota,
źródło upodleń i cierpień,
spełnił już swoją pokutę?...
Lat tysiąc,
a może więcej, lub mniej,
a może tylko sto,
albo zaledwie kilka chwil
trwał mój słoneczny sen...
Podniosłem głowę
i wpółwyżartymi oczyma
od żrących kurzów i wstydów,
od deszczów, błyskawic i gromów,
ach! i od żalów i płaczów,
i od mej całej, czelnej zbrodniczości,
spojrzałem w stronę zachodu.
I oto w krwawych oblaskach,
na miejscu kuli słonecznej,
spostrzegłem przymknięte powieki.
A spod tych powiek
dwie ciche, głębokie źrenice
z nieopisanym gubiły się smutkiem
w głębiach sinawych mgieł,
wypełniających przepaść
pomiędzy niebem a ziemią
i swoim gęstym obrzeżem
dotykających łanu,
przez moje nędzne skażonego stopy.
I mgły się kłębić poczęły
i wrzeć z taką mocą i syczeć,
jak gdyby ten, co mnie stworzy!
i na tę hańbę przeznaczył,
wziął w swoje garście wszystkie głębie mórz
i gdzieś w bezmierne rzucił je ognisko,
w lej przeolbrzymi połączonych razem
wszystkich wulkanów, jakie są w wszechświecie
na milionach milionów gwiazd...
Ach! a to wrzenie i ten syk potworny
szedł z taką siłą na me biedne uszy,
żem nic nie słyszał, tylko: Judasz! Judasz!
amca i zdrajca
i uwodziciel —
Judasz!...
Gdzież mi uciekać ?
Gdzież  znaleźć  bezpieczny schron ?
Przyjacielu, otwórz mi wrota swe!
Dawnom cię, dawno nie widział
weź przyjaciela w dom!
Piękną masz siostrę  -
może to żona ? -
Ponoś Chrystusa zdradził pocałunkiem -
wszystkoć przebaczam, przyjmij mnie w swój dom!
wią po świecie, żem ja wziął srebrniki -
ty wiesz najlepiej, żeś tyje targował!
Zdrada mnie twoja nie piecze!
Wszyscyśmy zdrajcy!
Człek człowiekowi jest równy -
Ja zwę się Judasz, i tyś jest Judaszem,
wszyscyśmy bracia Judasze -
weź przyjaciela w dom -
nalejże mi, karczmareczko,
mocno przepalonej,
a ty, bratku, graj wesoło,
gach u twojej żony
ponoć przyjaciel twój,
czy brat
 
Pomóżże zdjąć mi te ciernie
Panie! może mi jesteś krzyw,
em Cię takiej pozbawił ozdoby ?
Masz przecie jasny krążek wokół skroni,
niech mnie przynajmniej pozostanie Twoja —
tak, Panie Chryste! — cierniowa korona!
Tylko dlaczego te kolce
takie są wielkie?
Czemu ten splot taki długi,
że siedemkrotnie głowę mi opasał
i jeszcze mi się pod te nogi ściele,
ach! i za każdym wbija mi się krokiem
w me stopy ? —
wisz, żem rudy ? gust ci zmienię
brzęczącą kiesą złota -
tylko niech będzie ochota! -
Zdradziła brata -
Zdradziła męża -
Nie powiedziała,
że mam tę krwawą na szyi
pręgę wisielca,
tylko siwe przymrużyła
oczęta,
a dziś  żal jej, że jej suknia
pomięta...
Wiesz, życie marne! nie żałuj!
Dam ci swój stryczek, po co masz po świecie,
biedna niewiasto, rozwłóczyć swą hańbę!-
Nie! Zgińmy razem naprzód ty, a potem
mam tu w zanadrzu kropelkę, wystarczy,
wprzód ty, dziewczyno, a potem
Czemu mnie ścigasz!
Gdzież Twoja wielka, uwielbiana miłość?
Gdzież Twoja litość ?
I czym Twe słowo, któreś rzucił z krzyża
konającemu łotrowi ?
Wygnał mnie w śnieżną pustynię 
jakaś nieziemska szaruga!
wicher mi garbi plecy,
że prawie ziemi dotykam tą brodą!
Ha! na czworakach
jak zwierz! —
i tyś jest zwierzem, i ja jestem zwierzem
wszyscy my, bracie, zwierzęta!
Go ? może Jemu będziemy urągać
za tę zwierzęcą naturę ?
Hej! Panie Chryste!
ja i ten brat mój -
Po piersi zapadam w śnieg!
Coraz to większe zaspy!
Ława mi sięga po szyję  -
awi mnie! dusi! - ginę! -
Zelżyj, o Panie, zelżyj!...
oń mi podajesz, o Chryste ?!
Nie chcę! nie chcę!
Nie stój nade mną ach! z tymi oczyma,
które widziałem dawno - dawno - dawno -
na Weroniki chustce -
Nikt Cię nie prosił, abyś mnie ratował  -
sam się wewlokę na ten stromy szczyt,
na turnię lodową,
tam Twoje zaspy nie sięgną!
Jakaż to przepaść zawrotna!...
A tam, z tej głębi mgieł 
cóż to się snuje ?
Cóż to tak idzie na mnie ?
Boże dziecięta idą szlakiem śniegów!
Bielutkie mają giezłeczka,
w ręku lilije,
a naokoło ich skroni
kręgi jasności,
rozświetlającej ten ponury świat.
Idą 
śpiewają 
cóż one śpiewać mogą ?
Cicho!
Czemu wy na mnie idziecie ?
Wy, białe, niewinne duchy !
Jam go w ranną wiodła zorzę,
by jaśniał jak ona" -
Pochłoń mnie, ciemna przepaści!
Lub wy przepadnijcie,
wy, niewiniątka!
Sza!
Ktoś mię potrącił w ramię!
To kamień w przepaść spadł!
Sza! to ta gałąź oliwna,
na której wisi mój stryczek!
To liść jej się ruszył!
Któż by się trwożył
szelestu śmierci,
która mu gryzie wynędzniałą duszę ?
Któż by się lękał kamienia,
spadającego w czarną, głuchą przepaść!?
Przyjacielu! przyjacielu!
Pomóż zdejmować mi ciernie!
Jakaś nieziemska szaruga
na świecie
weź przyjaciela w dom
dobytku swego nie chowaj
pod klucz!
Bogaty jestem — trzydzieści
mam — widzisz w kiesie srebrników!
Nic nie ukradnę!
Nie podnoś na, mnie tej ręki
boję się  boję 
sam byś się splamił,
gdybyś mi wyciął policzek!
Nie pierwszy ja zdrajca
i nie ostatni,
Kain maczugę wziął, by zabić Abla,
a mym narzędziem morderczym
ten przyjacielski pocałunek!
Jakaż różnica ?
Jedno i drugie zabija!
Jestem złodziejem i tchórzem -
aleć nie pierwszym
i nie ostatnim,
i nie jedynym...
Zabij mnie! zabij!
tylko tak nie gardź mną!
Nie! Ślepiec jestem! po omacku  schodzę
z Pańskiej Golgoty, czepiając się ręką
zbrojnych pachołków, co Mu twarz opluli,
ale to czuję, że nie żar urągań
do obłędu mnie piecze
tylko bezbrzeżny, Chrystusowy ból!
Tylko przymknięte powieki,
na które patrzyć się muszę
na Weroniki chustce
tyle ach! tyle lat!
Tylko te smutne źrenice,
gubiące się w głębi
mojej i waszej niedoli...
i nie jedyny!...

przysłano: 5 marca 2010

Jan Kasprowicz

Inne teksty autora

Cisza wieczorna
Jan Kasprowicz
Przy wigilijnym stole
Jan Kasprowicz
Anarchista
Jan Kasprowicz
Aniol ciszy
Jan Kasprowicz
Czekalem na ciebie wczora
Jan Kasprowicz
więcej tekstów »

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zgłoś obraźliwą treść

Uzasadnij swoje zgłoszenie.

wpisz wiadomość

współpraca